Municipals | Privats


Oferim i organitzem casals per a escoles, AMPA’s i Ajuntaments. Són activitats estudiades i plasmades dins un projecte tècnic tenint en compte l’anàlisi de la realitat i les necessitats del contractant.

L’objectiu principal de tota activitat de lleure és que els participants es diverteixin. A EsQuitX seguim el model integral del lleure següent:

 • Estar ben atesos: Tenir en compte les necessitats dels nens/es.
 • Participar en activitats adequades: Tenir en compte el seu estat de desenvolupament.
 • Ser tractats com a persones: Tenir en compte els Dreta Humans i de l’Infant.
 • Qualitat pedagògica: Tenir en compte d’adequar les activitats als objectius.
 • Que les activitats siguin divertides i interessants: Tenir en compte els interessos dels nens/es i que no s’avorreixin.
 • Que les activitats siguin segures i ben gestionades: Tenir en compte d’actuar sempre amb responsabilitat.

El Joc és el protagonista de les nostres activitats, a través de les quals treballem els centres d’interès. Les diferents activitats estan organitzades dins un calendari i horari. Així doncs, tot aprenentatge i objectiu es treballarà a través de diferents activitats lúdiques i divertides:

 • Activitats plàstiques i tallers d’experimentació i de cuina.
 • Activitats escèniques i musicals.
 • Jocs esportius i Jocs populars.
 • Jocs de taula, Jocs gegants i jocs de pistes.
 • Jocs i activitats d’aigua.
 • Sortides i excursions.