Inscripció Casal Espai Natura Calonge


Autorització de participació + Fitxa de salut

Dades de l'activitat

Dates

Dades del participant

Documents que cal adjuntar

Autorització de participació

Fitxa salut

Ompliu la fitxa de salut amb totes aquelles dades que creieu necessàries que ens heu d’informar. La fitxa de salut és una obligació legal que estableix el Decret 137/2003 de 10 de juny, informació que mantindrem amb la màxima confidencialitat de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


Condicions de participació

  • Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat significa la pèdua del 100% de l’import pagat.
  • L’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar l’activitat si el nombre de participants inscrits no és suficient al previst i només s’obliga a retornar l’import pagat.
  • D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Esquitx Lleure es compromet a utilitzar les vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a terceres persones. En qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició a les de dades.