Extraescolars


Organitzem tot tipus d’extraescolars a les escoles: esportives, lúdiques, educatives, artístiques i creatives.

Totes les activitats estan dins un projecte tècnic, tenint en compte un estudi de la realitat, un estudi de les necessitats i les propostes de l’escola o AMPA contractant.

Oferim monitors i talleristes professionals, amb titulació i experiència.

Portem la gestió econòmica de l’activitat, així com la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil i d’accident corresponents, la contractació del personal i l’elaboració d’una memòria  tècnica i valorativa de l’activitat a final de curs.